Phát triển du lịch biên giới là góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng quốc gia

Ngô Hoài Chung Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

TCCSĐT - Phát triển du lịch biên giới có ý nghĩa vô cùng to lớn về kinh tế, xã hội,… được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Phát triển du lịch biên giới sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho cộng đồng dân cư và đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo đối với cộng đồng các dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa, núi cao, biên giới,… Đây là một trong những mục tiêu đang được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Hội nhập ASEAN tác động tích cực đến ngành du lịch Việt Nam

Theo: TTXVN

Đón Tết với hậu phương của những người lính Trường Sa

Theo: TTXVN

TPP tiêu chuẩn cao và giải pháp của các doanh nghiệp

Thanh Anh

Kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân

Nguyễn Việt Hùng Học viện An ninh nhân dân