Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, TS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội là hoạt động định hướng, động viên, khuyến khích, phát huy sự quan tâm, mong muốn, ý chí quyết tâm của thanh niên quân đội nhằm tìm ra những ý tưởng, phương pháp, kỹ thuật mới, góp phần phát triển tiềm lực khoa học quân sự. Để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội, cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám"

Trần Hồng Hải

Đại tá, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Nét đặc sắc trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội “7 dám”

TS Đỗ Ngọc Hanh

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Một số vấn đề về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, tiềm năng và hàm ý giải pháp

TS Phan Thị Sông Thương - Nguyễn Tất Trường

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội vùng Trung Bộ - Tạp chí Cộng sản

Khơi thông nguồn lực phát triển các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng