TCCS - Là một trong 4 địa phương của tỉnh Quảng Ninh phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2022, thời gian qua, huyện Vân Đồn đã tập trung huy động nguồn lực, khơi dậy sức dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Vân Đồn_Nguồn: baoquangninh.com.vn

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Xã Đông Xá là 1 trong ba xã trên địa bàn huyện Vân Đồn có nhiều nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Thời gian qua, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của xã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, để người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình. Từ đó chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Để hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, xã đã tích cực xây dựng các tuyến đường mẫu, nhà văn hóa mẫu. Trong đó, chú trọng trồng cây xanh và hoa dọc các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, khu nhà văn hóa. Trong năm 2022, xã đã đầu tư điểm vui chơi, giải trí và thể thao nằm trong khuôn viên Khu đô thị Phương Đông từ nguồn xã hội hóa, gồm các dụng cụ hoạt động thể thao ngoài trời, sân bóng đá, khu vui chơi, bể bơi cho người lớn và trẻ em. Từ nay đến cuối năm, xã tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng giá trị và năng suất sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, góp phần tăng thu nhập, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân..., phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Đồn đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới của huyện với sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, nhiều cách làm mới, việc khắc phục những “nút thắt” trong xây dựng nông thôn mới được triển khai một cách đồng bộ. Đơn cử như để hoàn thiện tiêu chí giảm nghèo, huyện đã phát huy hiệu quả các chính sách của Trung ương, nhất là chính sách đặc thù của tỉnh trong chương trình giảm nghèo. Các nguồn hỗ trợ được triển khai trực tiếp đến từng hộ nghèo một cách đầy đủ, kịp thời đã giúp họ mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế gia đình. Đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho người dân, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn cấp 511 thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí trên 100 triệu đồng cho hộ cận nghèo, 8 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay 450 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Các tổ chức hội, đoàn thể của huyện triển khai nhiều hoạt động, mô hình giảm nghèo, giúp người dân đầu tư phát triển kinh tế, tránh tình trạng làm dàn trải, không hiệu quả. Theo thống kê đầu năm 2022, huyện Vân Đồn có 107 hộ nghèo. Nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, đến thời điểm này đã có 103 hộ thoát nghèo, hết năm 2022 quyết tâm xóa 4 hộ nghèo còn lại.

Để hoàn thiện tiêu chí về môi trường, huyện Vân Đồn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường, trong đó chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường; thực hiện các chính sách hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải... Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chung sức thực hiện các cuộc vận động ngày thứ bảy, chủ nhật xanh - sạch - đẹp; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; đoạn đường phụ nữ tự quản. Trong 8 tháng năm 2022, toàn huyện Vân Đồn có trên 17.000 lượt người tham gia ngày chủ nhật xanh, trồng gần 50.000 cây cảnh và hoa, dành 15.000 ngày công để chăm sóc cây xanh... Về tiêu chí kinh tế, huyện có nhiều chủ trương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, toàn diện, sản xuất nông nghiệp chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, tăng nhanh về giá trị trên đơn vị diện tích. Sự kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp cũng được địa phương triển khai thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới với những mô hình trang trại du lịch, vườn mẫu sinh thái.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Theo đánh giá, đến nay, 11/11 xã của huyện Vân Đồn đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng việc thực hiện các tiêu chí, đến nay, huyện Vân Đồn cơ bản hoàn thành huyện nông thôn mới, với kết quả tự đánh giá hoàn thành 9/9 tiêu chí, 35/36 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Song song với việc chờ thẩm định, huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã có kế hoạch về đích xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu còn yếu, làm cơ sở, nền tảng cho huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, huyện Vân Đồn xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Huyện đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó thời gian tới, huyện Vân Đồn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân. Tập trung huy động nguồn lực nhằm hoàn thành các mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Bên cạnh đó, căn cứ vào các chương trình, kế hoạch, đề án của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các phòng, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã cần xây dựng kế hoạch đưa các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, công khai, dân chủ. Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, có sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình./.