Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và tư cách người đại biểu nhân dân - Giá trị vận dụng vào việc nâng cao chất lượng đại biểu của cơ quan dân cử hiện nay

TS BÙI NGỌC THANH

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng