Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch