Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Báo Nhân dân cần giữ vững vị thế ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize: Giải thưởng đặc biệt nhằm tôn vinh, lan tỏa, định hướng và kết nối các dự án vì cộng đồng

Thùy Linh

Hào hùng và lắng đọng cùng những giai điệu trong chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” năm 2023

Thùy Linh - Vân Anh