PGS, TS Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản

Thùy Linh

Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Cơ quan thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên của Tạp chí Cộng sản: 20 năm hình thành và phát triển

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

Tạp chí Cộng sản

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản