Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hết mình, tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng với tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề “Đối thoại 2045”