Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta

PGS, TS. BÙI THẾ DUY 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn miền Bắc

Hữu Nguyên

Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc và một vài đề xuất tham chiếu cho Việt Nam

TS. Nguyễn Việt Lâm

Bộ Ngoại giao

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

TS. ĐINH HỮU PHÍ

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Để trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo, việc đầu tiên phải làm là đổi mới sáng tạo cách trọng dụng con người