Tỉnh Thanh Hóa phát huy những tiềm năng, giá trị khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc

TS. ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ mới

LÊ XUÂN DŨNG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Thanh Hóa: Dấu ấn và bài học về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TS. Trịnh Văn Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa