Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng

Thùy Linh

Hưng Yên phấn đấu thành tỉnh công nghiệp hiện đại, sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững

Vũ Thùy Linh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đông Hải

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiến tới xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện 

Huy Đức - Thúy Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phát triển của cả nước

Mai Việt Bách