Phấn đấu đưa huyện Đan Phượng trở thành đô thị hiện đại trong giai đoạn 2020-2025

Vũ Thùy Linh

Huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới vươn lên, đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững

Thùy Linh 

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh Hóa: Dấu ấn và bài học về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TS. Trịnh Văn Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa  

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025