Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư

Phạm Bính

Phát triển Cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới

Ngọc Long

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị

Ngọc Long

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Bính Phạm

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Bính Phạm