Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng bộ máy nhà nước Trung ương trong những năm 1945 - 1954 - Bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước

PGS, TS PHẠM QUỐC THÀNH - TS PHÙNG CHÍ KIÊN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

TS LÊ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh