Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp Thống đốc tỉnh Nagano của Nhật Bản

BTV/TTXVN