Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp Thống đốc tỉnh Nagano của Nhật Bản

BTV/TTXVN

Thường trực Chính phủ thảo luận về phân bổ vốn cho các dự án quốc gia

BTV/TTXVN

Thủ tướng: Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích quốc gia

BTV/TTXVN