“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu: Bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

Phạm Xuân Thăng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Huyền Anh

Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới

Lê Khánh Ly

Lực lượng vũ trang Thủ đô tích cực học tập và làm theo Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Lê Khánh Ly

Lan tỏa và nhân rộng những tấm gương học tập và làm theo Bác, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hạnh Nhi