Kỳ họp thứ 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh

Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cán bộ lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp