Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay

TS. BÙI XUÂN DŨNG

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Saigon Co.op

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và một số cá nhân

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ