Phát triển toàn diện, tạo tiền đề để huyện Sóc Sơn trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô

Thùy Linh

Hà Nội hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, vững bước hướng tới thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Thanh Anh

Phấn đấu đưa huyện Đan Phượng trở thành đô thị hiện đại trong giai đoạn 2020-2025

Vũ Thùy Linh

Phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm đổi mới sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô

Thùy Linh

Huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, đổi mới vươn lên, đưa huyện Quốc Oai phát triển nhanh và bền vững

Thùy Linh