Xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô

Thùy Linh

Xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô

Thanh Anh

Quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu

Vũ Thùy Linh

Ba Vì đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025; đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực của huyện

Thùy Linh

Đảng bộ huyện Ứng Hòa chăm lo phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành vùng sản xuất trọng điểm, vùng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao của Thủ đô

Thùy Linh