Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngân hàng Việt Nam

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc