Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam