Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

TCCS - Ngày 12-6-2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn họp đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4 vv tháng 5-2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Tỉnh ủy Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phấn đấu tăng trưởng đạt cận trên, lạm phát ở cận dưới so với mục tiêu

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam