Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thùy Linh

TCCS - Ngày 20-5-2024, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20-5 đến ngày 8-6-2024; Đợt 2 từ ngày 17-6 đến sáng ngày 28-6-2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp lần này là 26,5 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII