TCCS - Ngày 9-3-2024, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”.

Quang cảnh lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”_Nguồn: quangninh.gov.vn

Đây là phong trào thi đua được phát động nhằm tăng cường, bổ sung “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2024 - 2025 và đến năm 2030.

Đối tượng của phong trào thi đua hướng tới là các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu dự lễ phát động_Nguồn: quangninh.gov.vn

Nội dung phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, tạo môi trường rèn luyện, thi đua, động lực phấn đấu, khích lệ, động viên đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; chú trọng giáo dục sớm lý tưởng cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; tăng số lượng đảng viên trẻ, trong đó chú trọng chất lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Đồng thời, phong trào nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giúp cho đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, xác định động cơ tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; phấn đấu trở thành những người công dân tốt, đảng viên tốt; chú trọng tuyên truyền, tuyên dương, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong triển khai phong trào; gắn với việc triển khai phong trào Học và làm theo Bác. Mặt khác, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”_Ảnh: quangninh.gov.vn

Xây dựng các giải pháp để củng cố, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên. Phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên cho các chi, đảng bộ cơ sở. Các cấp bộ đoàn tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào như: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, "Thanh niên tình nguyện", “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, “Sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện"…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu tại Lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”_Nguồn: quangninh.gov.vn

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà phải hướng tới việc xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc trong tình hình mới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; cũng như xuất phát từ đặc thù của tỉnh Quảng Ninh, với truyền thống và sức mạnh kỷ luật và đồng tâm, nơi mà hệ giá trị của tỉnh đã được khẳng định với các giá trị đặc trưng: Thiên nhiên tươi đẹp - văn hóa đặc sắc - xã hội văn minh - hành chính minh bạch - kinh tế phát triển - nhân dân hạnh phúc.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan đơn vị, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua. Trong đó, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp nhận thức về Đảng và lý luận chính trị cho đảng viên mới; tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có kế hoạch bố trí, sử dụng đảng viên trẻ theo hướng tăng cường thử thách bản lĩnh chính trị, đồng thời quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trước khi cấp ủy cơ sở xem xét, giới thiệu nguồn cán bộ từ những đảng viên trẻ ưu tú, xuất sắc cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn rèn luyện đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình, thủ tục giới thiệu, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng; làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên, có ý thức sớm tìm hiểu về Đảng, hình thành ý thức phấn đấu trở thành người đảng viên, sống có trách nhiệm với Đảng.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên rà soát, phát hiện, giới thiệu được nhân tố tích cực, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên có thành tích, có uy tín, gương mẫu trong học tập, lao động, sản xuất, để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; không vì chạy theo thành tích mà làm giảm chất lượng đảng viên mới kết nạp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên trẻ theo hướng bám sát yêu cầu nhiệm vụ, gắn liền với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên"; tạo điều kiện để đảng viên trẻ tích cực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đảng ở cơ sở với tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, đảng viên trẻ tại buổi lễ_Nguồn: quangninh.gov.vn

Đối với các đoàn viên thanh niên đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng và các đảng viên trẻ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị dù ở lĩnh vực nào cũng đều là những đối tượng cần được Đảng quan tâm, chăm lo và ghi nhận thành quả phấn đấu. Mỗi đảng viên trẻ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phải biết sống nghĩa tình; phải tự bồi đắp cho mình lý tưởng cách mạng và biết cống hiến, hy sinh vô điều kiện cho Đảng, cho Tổ quốc trước khi được Đảng phát hiện, quan tâm và tin tưởng giao phó nhiệm vụ, trọng trách.

Sau lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”, các đại biểu và khách mời đã được giao lưu với thành viên đoàn làm phim “Đào, phở và Piano”.

Thành viên đoàn làm phim “Đào, Phở và Piano” giao lưu cùng khán giả tại chương trình_Ảnh: quangninh.gov.vn

Thông qua những trao đổi về cảm xúc của các diễn viên tham gia, quá trình quay phim; thông điệp của bộ phim gửi tới khán giả, lý do đặt tên phim “ Đào, phở và Piano” đã giúp cho các đại biểu và khán giả hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc mà bộ phim mang lại. 

“Đào, Phở và Piano” là bộ phim lịch sử về đề tài chiến tranh của đạo diễn Phi Tiến Sơn lấy bối cảnh trận chiến đấu Hà Nội đông xuân 1946 -1947 vào những ngày cuối cùng trước khi quân ta rút lên chiến khu Việt Bắc. Bộ phim do Nhà nước đặt hàng về chủ đề lịch sử; thành công ở chỗ thu hút được khán giả từ đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt cả những khán giả trẻ. Phim được truyền thông bởi những người trẻ yêu lịch sử và trở nên nổi tiếng bởi khơi dậy tinh thần yêu nước về một thời kỳ hoa lửa, vàng son của cha ông ta đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương, đất nước. Sau phần giao lưu các đại biểu và khách mời đã xem bộ phim “Đào, Phở và Piano”.

Hà Phương (tổng hợp