TCCS - Ngày 2-4-2021, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sau khi đồng chí đã hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam_Ảnh: TTXVN

* Sáng ngày 2-4-2021, theo chương trình phiên họp, đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ ngày 2-4-2021, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Xuân Phúc.

Với 446/452 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,92% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc.

* Chiều ngày 2-4-2021, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 438/440 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Với tình cảm thắm thiết, thay mặt Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng với trách nhiệm cao cả trước Đảng, trước nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn trân trọng và kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Trong phiên họp buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước./.

Trung Duy (tổng hợp)