TCCS - Ngày 1-3-2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp _ Ảnh: VGP

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, mô hình chính quyền đô thị được triển khai tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ đã phối hợp với hai thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, về nguyên tắc, các mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Từ việc thí điểm áp dụng mô hình mới, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp với đổi mới tổ chức hoạt động của quận, phường, theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Bộ máy cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, hướng về người dân, nhanh chóng, kịp thời và thuận lợi hơn cho người dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đảng viên, cán bộ, công chức trong bộ máy đó phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. 

Về nội dung dự thảo các nghị định, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu một số vấn đề, trong đó có vai trò, nhiệm vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận, phường khi không tổ chức hội đồng nhân dân; thống nhất quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch ủy ban nhân dân với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận, phường. Cần làm rõ vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; thực hiện chế độ thủ trưởng nhưng không được lạm quyền. Do đó phải có cơ chế giám sát, thảo luận các vấn đề quan trọng của quận và phường. Trong vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vai trò của hội đồng nhân dân thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp ủy đảng là rất quan trọng.

Khi hoàn thiện các dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ cũng cần chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức ủy ban nhân dân quận, phường, bảo đảm phù hợp quy định của luật và nghị quyết của Quốc hội, trong đó cần tiếp thu góp ý của nhiều thành viên dự họp và bộ, ngành về việc đưa đại diện các cơ quan công an, quân sự trở thành thành viên của ủy ban nhân dân để bảo đảm chính quyền thực hiện tốt hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi nghe báo cáo của các bên liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thành phố Đà Nẵng trong quá trình lập quy hoạch đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan tư vấn và tiếp thu ý kiến người dân thành phố, các tổ chức kinh tế, xã hội chuyên ngành với thái độ nghiêm túc. Cho rằng đồ án quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, tính định hướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đà Nẵng cần hướng đến phát triển cao hơn mô hình đô thị loại I như hiện nay, trở thành thành phố loại đặc biệt của Việt Nam, đưa Đà Nẵng lên tầm cao mới, cả chất lượng, quy mô phát triển.

Tán thành với quy hoạch xác định Đà Nẵng là thành phố du lịch, dịch vụ mũi nhọn, trung tâm của kinh tế biển Việt Nam, cổng vào của Hành lang kinh tế Đông Tây, thành phố đáng sống, thành phố an toàn, tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm “đáng sống là như thế nào”. Lưu ý vấn đề nước thải đối với Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề quan trọng đối với thành phố sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực. Đà Nẵng cũng cần có biện pháp xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, làm rõ vị thế quốc phòng, an ninh. Song song với đó, quy hoạch cần xác định rõ hướng phát triển bên cạnh du lịch. Bởi thời quan qua, đây là một trong những địa phương tăng trưởng âm do chủ yếu tập trung vào du lịch, dịch vụ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chủ trương chống "lợi ích nhóm" trong thực hiện, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết. Chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết điều chỉnh quy hoạch và thực hiện quy hoạch chi tiết. Cùng với đó là phải có cơ chế giám sát thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch, các phân khu chức năng. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo việc lập quy hoạch và hiện thực hóa quy hoạch phải đi liền với nhau, chứ không chỉ quy hoạch trên giấy tờ./.

Thùy Linh (tổng hợp)