TCCS - Ngày 7-7-2020, Hội nghị lần thứ 42 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X mở rộng đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Cao Siêng

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả quan trọng, dù rằng vẫn chưa như kỳ vọng. Thành phố tiếp tục giữ vị trí, vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Mặc dù vậy, cũng cần thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó sớm tìm những giải pháp phù hợp để phát triển trong thời gian tới. 

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và 8-7-2020, tập trung thảo luận, đánh giá  những vấn đề sau:

Thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, chú trọng đánh giá kết quả công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua, phân tích nguyên nhân tỷ lệ đảng viên phát triển từ đoàn viên, thanh niên so với nhiệm kỳ trước có chiều hướng giảm..., từ đó có những quyết sách mới cải thiện công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới. Hội nghị cũng thông qua báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1-12-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, "Về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", giai đoạn 2018 - 2020.

Thứ hai, tập trung thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025, gắn với báo cáo kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó chú trọng làm rõ những thành tựu của Thành phố đạt được, đặt biệt là vấn đề liên kết vùng; phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; công viên phần mền Quang Trung ra đời sớm, hoạt động đạt hiệu quả bậc nhất của cả nước; mô hình khu đô thị sáng tạo phía đông Thành phố tạo nguồn động lực mới cho giai đoạn phát triển sắp tới, thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mô hình liên kết giữa ngân hàng với doanh nghiệp thông qua cầu nối của chính quyền thành phố, quận, huyện... Đặc biệt, cần quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong bối cảnh mới.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Thành phố cần chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ công phục vụ người dân, như giao thông, thoát nước, cấp nước và môi trường... Tình trạng ùn tắt giao thông sau 5 năm bước đầu được khắc phục, có những bước chuyển tích cực. Công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố giảm rõ rệt. Tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 100%. Chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện... Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thành phố tích cực, chủ động trong phòng, chống đại dịch COVID-19, triển khai các giải pháp đạt hiệu quả cao, được người dân thành phố đồng tình, ủng hộ, như quyết định cho học sinh nghỉ học, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, đóng cửa dịch vụ không thiết yếu, chuẩn bị các khu cách ly... Ngoài ra, công tác hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch được khẩn trương thực hiện, bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, gắn với không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chú trọng chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng cấp quận, huyện và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025./.