Sở Y tế Hà Nội: Xây dựng quy trình thu gom, vận chuyển, lưu trữ rác thải y tế về nơi lưu trữ tập trung để xử lý

Vũ Dũng

TCCS - Chất thải từ các cơ sở y tế và bệnh viện là mối nguy cơ gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng người dân. Vì vậy việc xây dựng quy trình thu gom, vận chuyển, lưu trữ rác thải y tế về nơi lưu trữ tập trung để xử lý là một mục tiêu quan trọng của ngành y tế nói chung và Sở Y tế Hà Nội nói riêng...

Nhiễm độc thạch tín vì thói quen xông nhà

Vũ Ngọc Đức

Xu thế già hóa dân số ở nước ta và vấn đề chăm sóc sức khỏe, sử dụng lao động người cao tuổi

Trịnh Thị Thu Hiền

ThS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược tư nhân

Ngọc Diệp

Giải pháp khắc phục tình trạng quá tải khám, chữa bệnh tại các bệnh viện

Phương Thảo