TCCSĐT - Ngày 7-9-2009, Ban Bí thư (khóa X) đã ra Chỉ thị số 38- CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Qua 10 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm y tế của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn Long An đã thay đổi, hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế.

 

Chỉ trong năm 2018, Quỹ BHXH, BHYT đã bảo đảm quyền lợi cho gần 180 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38- CT/TW, ngày 7-9-2009, của Ban Bí thư (khóa X), về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm y tế của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn Long An được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế.

Với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các chính sách pháp luật bảo hiểm y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế và chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được cải thiện. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, trong đó công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong khám, chữa bệnh, thanh quyết toán, chi phí khám, chữa bệnh và giải quyết chế độ bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ, hạn chế những hành vi tiêu cực, gian lận, đem lại sự hài lòng cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, tỉnh Long An còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chưa phổ biến đến tất cả các đối tượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Người dân ở một vài nơi vẫn còn thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Một số đơn vị sử dụng lao động chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi về bảo hiểm y tế đối với người lao động. Tình hình sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế còn nguy cơ bội chi cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ bác sĩ còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Long An tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm sẵn có để thực hiện kết nối, liên thông, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc. Bên cạnh đó, Long An nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng phục vụ bệnh nhân, chú trọng y tế tuyến cơ sở, từng bước giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Tỉnh đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, kịp thời đưa thông tin bệnh nhân lên cổng tiếp nhận bảo hiểm y tế ngay khi bệnh nhân kết thúc đợt điều trị, phục vụ việc quản lý thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tể được tốt hơn; tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, công tác xã hội hóa y tế, phát triển hệ thống y tế tư nhân.

Ngoài ra, Long An đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp; xóa bỏ tình trạng không tham gia, nợ đọng bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách miễn phí khi mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên giám sát việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh./.