TCCS - Trong 2 ngày (27 và 28-6-2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: PV

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nguyễn Việt Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tới. Các mặt công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, gắn công tác tổ chức xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng cao. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, triển khai đúng quy trình, quy định và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác dân vận và vai trò của các tổ chức, đoàn thể được phát huy, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: PV

5 năm vừa qua là một nhiệm kỳ có ý nghĩa lớn lao với nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng có nhiều bước đột phá, phát triển về mọi mặt, trong đó, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, nỗ lực kiên tâm, bền chí, đương đầu với mọi thách thức, lãnh đạo Tổng Công ty đạt được những kết quả khá toàn diện và quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Vốn sở hữu nhà nước tại công ty mẹ và các đơn vị được bảo toàn và phát triển; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Cùng với việc triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án hiện hữu, Tổng Công ty đã tìm kiếm, phát triển các dự án mới, tạo nguồn việc trước mắt và dài hạn. Với tầm nhìn xa, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, tạo hướng đột phá, phát huy sự đoàn kết, thống nhất và nhân tố con người, Tổng Công ty ngày càng có bước phát triển, trưởng thành vững chắc. Giai đoạn tiếp theo mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng mang lại không ít khó khăn, thách thức. Đây là giai đoạn Tổng Công ty đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu, hoàn thành công tác cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có tầm nhìn, định hướng mới, phát huy toàn bộ trí tuệ, tâm sức, sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, phát huy khối thống nhất đoàn kết chung, thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng Công ty phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 thành viên_Ảnh: PV

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cơ bản nhất trí với các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra tại Đại hội, đồng thời, chỉ đạo một số nội dung quan trọng để Đảng bộ Tổng Công ty bổ sung vào nghị quyết nhiệm kỳ mới, triển khai thực hiện ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo toàn diện cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã chọn Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành khóa V gồm 31 đồng và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ 100% số phiếu bầu./.