Thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Thu Huyền

TCCS - Những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đây thực sự là công cụ đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Minh Khôi

Tỉnh Cao Bằng: Dấu ấn nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Hoài An

Tỉnh Kon Tom: Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Minh Khang

Huyện đảo Lý Sơn - 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Phương Minh