Gắn kết hài hòa giữa bảo tồn giá trị các di sản văn hóa và phát triển du lịch ở làng cổ xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

TS TRẦN HỮU SƠN

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022

Đinh Giang

Phát huy giá trị của lễ hội góp phần phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS. HỒ THANH HỚN - HỒ THỊ CẨM LINH

Học viện Chính trị khu vực IV