Cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra đối với ASEAN

TS. Trần Việt Thái

Học viện Ngoại giao

Sự vận động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ sau Chiến chiến tranh lạnh đến nay

Đỗ Lê Chi

Học viện Ngoại giao

Xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam

THÁI VĂN LONG (*), THÁI THANH PHONG (**)

(*) PGS, TS, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (**) Thành đoàn Hà Nội