TCCS - Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp chính quyền, địa phương huyện Lập Thạch đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, từ đó tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp, việc bố trí, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai ngày càng hợp lý, hiệu quả hơn, gắn chặt với quy hoạch phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời xử lý kịp thời dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã xử lý, công nhận quyền sử dụng đất cho 72 trường hợp/400 trường hợp tại các xã Hợp Lý, Văn Quán, Sơn Đông (đạt 18%). Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã gửi 144 trích đo thửa đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai công nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân ở các xã Triệu Đề, Xuân Hòa, Thái Hòa, Xuân Lôi, Liên Hòa.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lập Thạnh_Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Song song với đó, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu, công nhận quyền sử dụng đất được thực hiện bảo đảm đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 147 hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn với tổng diện tích là hơn 121m2, bao gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất trồng rừng sản xuất. Công nhận quyền sử dụng đất cho 32 trường hợp, với tổng diện tích là 40.101,2m2, trong đó đất ở là 5.900,5m2, đất trồng cây lâu năm 29.194,9m2, đất trồng cây hằng năm 384m2, đất trồng rừng sản xuất 5005,8m2 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn: Hoa Sơn, Xuân Hoà , Liễn Sơn và xã Tử Du do sai diện tích sử dụng đất, sai mục đích sử dụng đất, sai vị trí...

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch, thông báo thu hồi đất 3 công trình, dự án: Đường giao thông huyện Lập Thạch, tuyến từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến Khu công nghiệp II Lập Thạch; đất đấu giá khu vực Đồng Ổ Gà, thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình; Trường Mầm non xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng. Đồng thời thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phê duyệt giải phóng mặt bằng đối với 7 công trình, dự án, phê duyệt mới: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thái Hòa – Liễn Sơn – huyện Lập Thạch. Tuyến: Từ Nhà văn hóa thôn Gò Giềng, xã Thái Hòa đi xã Liễn Sơn; cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến: Đường thị trấn Hoa Sơn - Bắc Bình - Ngọc Mỹ đi TDP Thái Bình; đường nối từ đường vào Nhà máy FWKK đến đường từ nút giao Văn Quán đi cầu Phú Hậu, huyện Lập Thạch (Lần 2); Trung tâm Văn hóa Thể thao vui chơi giải trí thị trấn Hoa Sơn. Hạng mục: San nền, kè đá chắn đất, nhà luyện tập thể thao... Tổng diện tích thu hồi là: 446.034,1m2.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, trong những tháng cuối năm huyện Lập Thạch tăng cường chỉ đạo, củng cố, quản lý chặt hồ sơ quản lý đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sau khi hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lý dứt điểm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng đất có vi phạm còn tồn tại. Đẩy mạnh thực hiện kịp thời hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện các dự án. Tăng cường giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, không để xảy ra tình hình khiếu kiện phức tạp trên địa bàn./.