Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Giáo dục dân tộc thiểu số, miền núi ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

TS. NGUYỄN THỊ LUYỆN

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Trên những cung đường phát triển

Việt Hải

Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới

NGUYỄN THỊ THU THANH

Tạp chí Cộng sản

Phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyên Ngọc