Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, vì lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh mới

TRẦN CHÍ TRUNG - NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Giá trị và cốt cách văn hóa xứ Đông: Sức mạnh nội sinh để Hải Dương hiện thực hóa khát vọng phát triển

PHẠM XUÂN THĂNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Hải Dương

Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản