Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Nguyễn Chắt

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng thực chất và rộng rãi, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng