Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới

PGS, TS PHẠM THANH GIANG

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tỉnh Nam Định với công tác vận động, đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ công giáo theo lời Bác dạy

ĐOÀN VĂN HÙNG

Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ninh: Phát huy vai trò trung tâm trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vũ Mạnh Hà

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS LẠI QUỐC KHÁNH

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NGUYỄN THANH BÌNH

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam