Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

PGS, TS PHẠM THỊ TÚY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay

Đặng Công Thành

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tỉnh Kon Tum: Khơi thông mọi nguồn lực hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững

DƯƠNG VĂN TRANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH - BÙI PHAN NHÃ KHANH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong việc thực hiện sứ mệnh là hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên

TS HOÀNG HỒNG HIỆP

Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam