Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khẩn trương nghiên cứu, sản xuất thành công vắc-xin của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống đại dịch COVID-19

GS, TS. Đỗ Quyết

Trung tướng, Giám đốc Học viện Quân y

Vai trò của văn hóa trong Chiến lược phát triển của Thủ đô Hà Nội

Hà Phương

Nâng cao vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ - Nhìn từ phương diện chính sách

PGS, TS. PHẠM TIẾT KHÁNH

Trường Đại học Trà Vinh

Giao lưu văn hóa thế giới trong chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam

PGS, TS. Lê Thanh Bình

Học viện Ngoại giao

Ba chính sách trụ cột chính để phát huy nguồn lực văn hóa trong xây dựng Thủ đô sáng tạo

Phạm Thị Thanh Hường

Văn phòng UNESCO Hà Nội