Hậu Giang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phước Minh Hiệp Tạp Chí Cộng sản

TCCSĐT - Hậu Giang là tỉnh thuần nông nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là việc làm có ý nghĩa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, nâng cao đời sống nông dân. Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả, nhưng không ít khó khăn, thách thức cần có những giải pháp phù hợp hơn nữa trong thời gian tới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ môi trường là mục tiêu cho sự phát triển bền vững

Trương Đức Thuận

Nhà ở cho công nhân ở tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Tôn Phương Du Học viện Chính trị khu vực II

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo: TTXVN

Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc

Mỹ Linh