Giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Vũ Quang Vinh PGS, TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, trong thời gian tới, việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng có những thuận lợi to lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức, nguy cơ không nhỏ, trước hết là những nguy cơ, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Thủ đô Hà Nội với những nỗ lực bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm

Ngọc Hải

Hậu Giang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phước Minh Hiệp Tạp Chí Cộng sản

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ môi trường là mục tiêu cho sự phát triển bền vững

Trương Đức Thuận

Nhà ở cho công nhân ở tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Tôn Phương Du Học viện Chính trị khu vực II