TCCS – Ngày 3-7-2023, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể _ Ảnh: bacninh.gov.vn

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, quán triệt quan điểm xuyên suốt lấy giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh phát triển toàn diện cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng; mạng lưới trường lớp và các loại hình đào tạo phát triển mạnh, được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đặc biệt, giáo dục chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn ổn định ở nhóm các tỉnh tốp đầu cả nước. Giai đoạn 2013 - 2023, toàn tỉnh có 559 học sinh đạt giải quốc gia (chiếm gần 80% tổng số học sinh tham dự); 12 lượt học sinh đạt giải khu vực, quốc tế; 100% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn là 96,7%...

Cùng với đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên mang bản sắc quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc được coi trọng. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng trong các cơ quan, địa phương, đơn vị, các dòng họ. Việc quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030 được chú trọng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tham luận của các đại biểu tập tại hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29; đề cập những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp; chú trọng phát triển giáo dục ngoài công lập và thu hút các trường có chất lượng cao về đầu tư tại tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị _ Ảnh: bacninh.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Chung biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Để duy trì phong trào giáo dục và đào tạo của tỉnh đứng trong nhóm đầu cả nước một cách toàn diện và vững chắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận 51 của Ban Bí thư và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, tập trung quy hoạch, rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục bảo đảm hợp lý, cân đối, hài hòa giữa trường công lập và trường ngoài công lập, đáp ứng yêu cầu thực tế. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục đảm bảo dân chủ, thống nhất, nhất là đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để các em phát triển đầy đủ về đức - trí - thể - mỹ. Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, tạo cơ hội, môi trường thuận lợi để các nhà giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; thực hiện các cơ chế, chính sách đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học các cấp, các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong trường học.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 8 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)