Công nhân Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra thông số kỹ thuật tại Trạm biến áp 110 kV, xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang). Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Một số giải pháp lãnh đạo sản xuất kinh doanh hiệu quả: Kinh nghiệm từ Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang

Ánh Tuyết

TCCSĐT - Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang có 6 chi bộ trực thuộc với 176 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Ánh Tuyết

Đưa điện lưới quốc gia về bản trắng điện

Ánh Tuyết

Ngành Điện và ngành Du lịch: Đôi bạn cùng tiến ở Thanh Hóa

Tuyết Ánh

Những kết quá đáng ghi nhận của điện lực Hà Tĩnh trong việc ứng dụng “Cách mạng 4.0”

Ánh Tuyết

Công ty Điện lực Quảng Ninh: Đổi mới để phục vụ khách hàng

Ánh Tuyết