Huyện đảo Lý Sơn - 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Phương Minh

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - 20 năm đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách

MINH ANH

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận góp phần tích cực trong công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững

LAN ANH

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Minh Khôi

Hưng Yên thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Trang Anh