Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Lắk đưa nguồn vốn chính sách đến các đối tượng thụ hưởng

Thu Thủy

TCCS - Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng, nhưng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã triển khai và thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Giảm lãi suất với tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngọc Anh

Quảng Nam -  hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hoàng Minh

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An - “Điểm sáng” thực hiện tín dụng chính sách tại vùng Tây Nam Bộ

Phương Minh

Ngân hàng chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19

Anh Phương