Tăng khả năng chống chịu nền kinh tế Thủ đô trước các tác động tiêu cực, hướng đến tăng trưởng, phát triển bền vững

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TCCS - Nền kinh tế Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất do tác động của đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng của kinh tế thế giới, nhưng những khó khăn, vướng mắc, trở ngại không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Bài học của giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19 cho thấy, chỉ có tăng khả năng chống chịu từ nội tại mới giúp nền kinh tế vượt qua được tác động tiêu cực.

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Minh Minh

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

Đỗ Đức Long

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tình hình thế giới và khu vực và những tác động đến tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của thành phố Hà Nội

Nguyễn Minh

Hội nhập quốc tế về văn hóa:  Hiện thực hóa tầm nhìn về một Hà Nội văn hiến, sáng tạo, đổi mới

Nguyễn Hoa