Bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân đoàn 3 hiện nay

NGUYỄN VĂN LANH
Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3
12:44, ngày 04-02-2024

TCCS - Đại hội XIII của Đảng xác định, cần “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”(1). Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Quân đoàn 3 nghiêm túc quán triệt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả tích cực; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ bằng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực trong thời gian tới.

1- Quân đoàn 3(2) đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định), có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh hiện nay của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước(3). Dân cư phân bổ không đều giữa các tỉnh(4), người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 32%(5); đồng bào theo đạo chiếm hơn 20%(6) với nhiều tôn giáo khác nhau. Các tỉnh trên địa bàn Quân đoàn có nhiều tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phát triển, nhất là phát triển các ngành nông, lâm nghiệp, thủy điện, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản. Đồng thời, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; địa bàn sinh sống, gắn bó lâu đời của cộng đồng các dân tộc: Kinh, Ba-na, Gia-rai, Ê-đê, Chăm,...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào tại thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk La (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)_Nguồn: qdnd.vn

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của các tỉnh trên địa bàn Quân đoàn 3 còn nhỏ, chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, dịch vụ chậm phát triển; thu nhập bình quân của nhân dân còn thấp so với cả nước. Bên cạnh đó, Tây Nguyên vẫn là “điểm nóng”, nơi mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sử dụng các phương thức, thủ đoạn, lợi dụng các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, xuyên tạc và chống phá; ra sức hỗ trợ, hậu thuẫn các đối tượng cực đoan đẩy mạnh hoạt động đòi “ly khai, tự trị”, thành lập cái gọi là Nhà nước “Đề-ga độc lập”, biểu tình, gây rối, tạo cớ để bên ngoài can thiệp. Hiện nay, tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện đất đai ở một số địa phương có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế,...

Nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân đoàn 3 trong việc kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng(7) cũng như nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh trên địa bàn chiến lược miền Trung - Tây Nguyên. Những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; tập trung xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Việc kết hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội của Quân đoàn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương nơi đóng quân tích cực triển khai thực hiện. Quân đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các tỉnh trên địa bàn đóng quân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nổi bật là từ khi Quân đoàn trở lại Tây Nguyên(8) đến nay đã có những đóng góp to lớn đối với sự ổn định và phát triển của các địa phương(9).

Đảng ủy Quân đoàn 3 luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”(10). Bên cạnh đó, Quân đoàn 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nổi bật là việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn trong việc giao đất, giao rừng để Quân đoàn quy hoạch, bố trí khu vực đóng quân, xây dựng công trình phòng thủ, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, hệ thống kho tàng, thao trường bãi tập, trồng rừng phòng hộ, làm đường tuần tra biên giới.

Hằng năm, Quân đoàn tổ chức giáo dục quốc phòng cho hàng nghìn sinh viên, lực lượng dự bị động viên; luyện tập, diễn tập, hiệp đồng tác chiến với lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa Quân đoàn và lực lượng vũ trang địa phương. Những việc làm đó góp phần xây dựng địa bàn đóng quân giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, ổn định về chính trị.

2- Bên cạnh kết quả đạt được, việc kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trên địa bàn Quân đoàn 3 thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập sau:

Ở một số địa phương, hoạt động kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, cơ chế chưa phù hợp, phương thức kết hợp chậm được đổi mới. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan quân sự trong việc kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; thậm chí có lúc, có nơi còn sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá(11). Việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh ở một số địa phương, đơn vị thiếu hiệu quả, còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, nặng về lợi ích kinh tế đơn thuần, trước mắt.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau quyết liệt, giành vị thế và lợi ích gây ra tình hình phức tạp tại nhiều khu vực và nhiều nước. Xung đột, khủng bố quốc tế, chiến tranh cục bộ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh mạng, các hoạt động can thiệp, lật đổ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ,... diễn ra dưới những hình thức mới, gay gắt hơn. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống diễn biến nghiêm trọng. Có thể nói, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng Tây Nguyên cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện; tuy nhiên, đây vẫn là địa điểm nóng thường diễn ra hoạt động chống phá của các thế lực phản động, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

3- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”(12). Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như quán triệt quan điểm của Đảng về thực hiện mỗi bước tăng trưởng kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, khắc phục một số hạn chế, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân trong tình hình mới.

Tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân, nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trên địa bàn Quân đoàn 3. 

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương trên địa bàn Quân đoàn và cả nước. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, đặc thù văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo thế chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh, kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai là, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân.

Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa việc kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân đoàn đóng quân thành chủ trương, biện pháp đồng bộ, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời tình huống về quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục “hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”(13).

Trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trên địa bàn Quân đoàn 3 phải gắn chặt với thế trận quốc phòng - an ninh; các đề án phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh, nhất là công trình lưỡng dụng quan trọng. Phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh và thế trận lòng dân vững chắc ở địa bàn biên giới, địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư xây dựng một số công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa Quân đoàn, các địa phương và vận động toàn dân tham gia.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tăng cường phối hợp giữa Quân đoàn với Công an và các cơ quan, lực lượng chức năng địa phương trong nắm, dự báo tình hình và xử lý những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh ngay tại cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất hiện “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở nắm và đánh giá đúng tình hình, chủ động dự báo những diễn biến mới, khó lường, từ đó xây dựng các kế hoạch, phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trên các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; lấy xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng làm cơ sở, tiềm lực kinh tế giữ vai trò nền tảng và tiềm lực quân sự, an ninh giữ vai trò cốt lõi.

Phối hợp với các địa phương trong xây dựng công trình phòng thủ quân sự với dân sự ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, bảo đảm trong thời bình có khả năng tự lực giải quyết những tình huống ở địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”. 

Chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 diễn tập phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn_Nguồn: qdnd.vn

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn tinh, gọn, mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn tinh, gọn, mạnh có vai trò rất quan trọng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 luôn xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị, trung tâm, thường xuyên. Vì vậy, Quân đoàn đã chủ động sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; lấy đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện là khâu đột phá; nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt.

Trong công tác huấn luyện, Quân đoàn coi trọng yếu tố đồng bộ, chuyên sâu gắn với đối tượng và địa bàn tác chiến; tăng cường huấn luyện hành quân xa, mang vác nặng, vượt sông, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống; chú trọng huấn luyện đối kháng cho các đơn vị bộ binh, bộ binh cơ giới, binh chủng; nâng cao sức bền về thể chất và tâm lý toàn diện cho bộ đội; kết hợp huấn luyện với rèn luyện và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; tổ chức diễn tập các cấp chặt chẽ, nâng cao trình độ xử trí các tình huống diễn biến nhanh, phức tạp trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới. Quân đoàn coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ở các cấp; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch, quyết tâm, phương án tác chiến phù hợp với sự phát triển của tình hình. Tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội; bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống “Quyết thắng - Sáng tạo - Đoàn kết - Thống nhất - Nghiêm túc - Tự lực”, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, Quân đoàn 3 trong giai đoạn mới; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm; nỗ lực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác dân vận, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; góp phần giữ vững ổn định về quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đoàn thực sự “tinh, gọn, mạnh”, xứng đáng là Binh đoàn chủ lực, cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”./.

----------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 157
(2) Quân đoàn 3 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 26-3-1975
(3) Có đường biên giới giáp với hai nước láng giềng Lào, Cam-pu-chia và 1 tỉnh giáp biển. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk giáp biên giới Cam-pu-chia (340,3km); tỉnh Kon Tum giáp biên giới Lào (142,4km); tỉnh Bình Định giáp biển (134km)
(4) Dân số các tỉnh: Gia Lai: 1.541.8829 người, Kon Tum: 561.742 người, Đắk Lắk: 1.869.322 người, Bình Định: 1.487.009 người (theo Niên giám Thống kê năm 2021)
(5) Tỷ lệ đồng bào người dân tộc thiểu số của các tỉnh: Gia Lai có 34 dân tộc, chiếm khoảng 43,60% dân số; Kon Tum có 28 dân tộc, chiếm khoảng 52,10% dân số; Đắk Lắk có 47 dân tộc, chiếm khoảng 29,10% dân số; Bình Định có 27 dân tộc, chiếm khoảng 1,95% dân số
(6) Số lượng đồng bào theo tôn giáo ở các địa phương: Tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo chính (khoảng 377 nghìn tín đồ); tỉnh Kon Tum có 5 tôn giáo chính (khoảng 219 nghìn tín đồ); tỉnh Đắk Lắk có 4 tôn giáo chính (khoảng 610 nghìn tín đồ); tỉnh Bình Định có 9 tôn giáo chính (khoảng 124.500 tín đồ)
(7) Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18-1-2002, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010”; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24-10-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
(8) Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quân đoàn 3 tiếp tục hành quân làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Cam-pu-chia. Tháng 6-1979, Quân đoàn cơ động ra đóng quân ở tỉnh Bắc Thái làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến tháng 4-1987, quân đoàn nhận nhiệm vụ trở lại Tây Nguyên
(9) Trong hơn 10 năm qua, 100% cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 3 thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và đơn vị bạn; phụng dưỡng 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi các trung tâm thương binh nặng; xây dựng 217 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”; quy tập 152 hài cốt liệt sĩ. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên
(10) Quân đoàn 3 có 238 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị, trong đó, 2 tập thể và 19 sáng kiến, cải tiến được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 26 sáng kiến được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội
(11) Manh động hơn, ngày 11-6-2023, hai nhóm đối tượng được trang bị súng ống cùng vũ khí tự chế đã tấn công vào trụ sở chính quyền và người dân ở hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm thiệt mạng 9 người, 2 người khác bị thương. Theo báo cáo từ phía cơ quan chức năng, ngoài âm mưu chủ đạo của các phần tử Phun-rô, vụ án xảy ra còn có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài
(12) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 157
(13) Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023, của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”